Contactlijst - ESA

Contactlijst

 
Bestuur
Voorzitter Mathieu Schoenberger
Secretaris Marian Warner
Penningmeester Mitchell van Leur
Voetbal, veiligheid & gedrag        Ard Bonekamp
Voetbalzaken Nico van Santen
Verenigingscultuur / vrijwilligerszaken   Marian Warner
Commerciële
zaken / kantine
Michael van Bruxvoort
Geld- en administratiezaken
Ledenadministratie Ledenadministratie
Contributie administratie

Contributie administratie

Administrateur Peter Nicolasen
Voetbalzaken
Teamvoetbal Teamvoetbal
Hoofdopleidingen Roland Combe
Hoofd Vrouwenvoetbal Leon Groenveld
Coördinator welbevinden en betrokkenheid Anneliek Schoenberger
Technisch coördinator
Bovenbouw
Technisch coördinator
Technisch coördinator
Onderbouw
Technisch coördinator
Begeleider CIOS Wesley van Leur
Team Scouting Scouting ESA
Wedstrijdsecretaris Veld Jack van Beersum
(06-12595742)
Coördinator Kleding Mandy Rutten
Coördinator Materiaal

Voetbalmateriaal

Organisatie Welkom bij ESA   Jan Verheijen
Sociale Zaken
Vertrouwenscontactpersoon Marie Hiffens
Maatschappelijke Stage Harry van Rheede
Coördinator Voetbal en Gedrag   André Steffen
Coördinator Veiligheid Veiligheid
Scheidsrechters
Coördinator Lorenzo Hartman
Werkgroep "Arbitrage" Werkgroep
Planning Monique Heinst
Kitty van Beersum
Accommodatiezaken
Manager Accommodatie   Dick van Kleef
Zaterdagcoördinatie   Dick van Kleef
Commerciële zaken en sponsoring   Michael van Bruxvoort
Activiteitencommissie   Michael van Bruxvoort
Toernooicommissie   Dick van Kleef
Communicatie
Manager Communicatie Michael van Bruxvoort
Werkgroep "Communicatie" Michael van Bruxvoort
Website Website


voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!