Aanmelden - ESA

Aanmelden

Aanmelden

Welkom bij voetbalvereniging ESA! We vertellen graag iets over onze aanmeldprocedure en de voorwaarden rondom het lidmaatschap.
Om lid te worden van de vereniging worden de volgende drie stappen doorlopen:

Stap 1 - Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in via de knop die hieronder staat. De aanmelding wordt naar de ledenadministratie verstuurd en daarvandaan opgepakt.

Stap 2 - Gesprek "Welkom bij ESA"

Zodra we de aanmelding hebben ontvangen, plannen we een gesprek in met de commissie "Welkom bij ESA". In een rondetafelgesprek lichten we toe hoe de vereniging in elkaar zit en beantwoorden we vragen. Hierbij leggen we ook uit wat we van onze leden en de ouders van jeugdleden verwachten.

Stap 3 - Verwerking aanmelding

Na een succesvol verlopen gesprek met de commissie wordt de speler op de wachtlijst geplaatst voor de desbetreffende leeftijdscategorie. Spelers worden hier vandaan uitgenodigd om mee te komen trainen en, zodra er een plek is, ingedeeld in een team. De duur van de wachtlijst is erg afhankelijk van de leeftijd van de speler en in hoeverre de desbetreffende leeftijdscategorie al dan niet vol zit. Meer informatie hierover krijg je van de coördinator.

Voorwaarden lidmaatschap

Op elke aanmelding zijn onderstaande bepalingen van toepassing. Lees ze aandachtig door en vul daarna het aanmeldformulier in.

Aanmeldformulier


Belangrijkste bepalingen rondom het lidmaatschap

  • Met ingang van de maand waarin het lid definitief is ingedeeld bij een elftal zal contributie worden geheven, bij indeling in de maanden juli, augustus of september geldt dat contributie over het gehele 3e kwartaal is verschuldigd.
  • Het lidmaatschap is altijd voor een heel verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni, behalve bij aanmelding tijdens het seizoen), bij opzegging lopende het verenigingsjaar is de volledige jaarcontributie verschuldigd.
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk (e-mail wordt beschouwd als schriftelijk) bij de ledenadministratie; alle andere vormen van opzegging zijn niet toegestaan en worden als niet gedaan beschouwd;
  • De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Hiervoor is het noodzakelijk dat het incassoformulier wordt ingevuld. Vul het bij voorkeur eerst in op de computer, print het dan uit, laat het met een handtekening ondertekenen door degene van wie het bankrekeningnummer is en e-mail het daarna als een goed leesbare scan of foto naar de ledenadministratie . Let op, zonder dit ingevulde incassoformulier kan de aanmelding als lid niet worden afgewerkt.
  • Gelrepashouders moeten ook een ondertekend machtigingsformulier opsturen.
  • Alle communicatie vanuit de leden- en contributieadministratie zal plaatsvinden per e-mail. Zonder opgave van een geldig e-mailadres is communicatie niet mogelijk. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen.

Overschrijvingsbepaling

  • Is minder dan 3 jaar geleden, gerekend vanaf de datum van de aanmelding, de laatste wedstrijd gespeeld voor de oude vereniging dan is overschrijving noodzakelijk.
  • Na verwerking van de aanmelding bij ESA komt er automatisch een overschrijvingsverzoek terecht bij de oude vereniging. Indien de oude vereniging of de KNVB niet akkoord gaat met de overschrijving dan versturen wij hierover een bericht. Zorg voor tijdige afmelding bij de oude vereniging en dat de (contributie)verplichtingen zijn voldaan. Verder hoeft er niets geregeld te worden voor de overschrijving.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!