Missie en visie - ESA

Missie en visie

Missie

De missie van ESA luidt als volgt:

Ieder individu moet bij ESA sport kunnen beoefenen op zijn of haar niveau. Selectie- en recreatiesport zijn bij ESA gelijkwaardig aan elkaar. Plezier en teamgeest zijn onze uitgangspunten. Normen en waarden staan bij ons hoog in het vaandel. Onze leden moeten zich thuis voelen bij de vereniging ESA.

Bij deze missie horen vier uitgangspunten, te weten:

ESA is een amateurvereniging pur sang

Het eerste uitgangspunt betekent:

 • Spelers van ESA worden nooit betaald.
 • Iedereen die bij ESA voetbalt, betaalt contributie.
 • Bij ESA ronselen we geen spelers.
 • We voetballen bij ESA, omdat we liefhebber zijn.
 • We voetballen bij ESA, omdat we graag bij ESA willen horen.

ESA wil een vereniging zijn, en geen club

Het tweede uitgangspunt betekent:

 • ESA wil geen club zijn waar je voetbal ‘consumeert’.
 • ESA wil een vereniging zijn waar mensen zich verenigen.
 • Binding en betrokkenheid bij de vereniging.
 • Er ook iets voor doen.
 • Samen invulling geven aan onze passie “voetbal”.

Gelijkwaardigheid staat bij ESA hoog in het vaandel

Het derde uitgangspunt betekent:

 • Bij ESA is iedereen gelijk.
 • Selectievoetbal is niet belangrijker dan recreatievoetbal.
 • Mannenvoetbal is even belangrijk als vrouwenvoetbal.
 • Veldvoetbal is onze hoofdactiviteit.
 • ESA faciliteert zaalvoetbal -> kostenneutraal.

Het streven is dat ieder lid op zijn eigen niveau speelt

Het vierde uitgangspunt betekent:

 • ESA past selectie toe.
 • Hierdoor speelt iedereen op/tegen vergelijkbaar niveau.
 • Dat is voor iedereen prettig.
 • Na selectie, zijn alle teams even belangrijk (zowel selectie als recreatie).
 • Wat is nodig voor de begeleiding van de teams?
 • Selectieteams vragen meer technisch-inhoudelijke begeleiding / deskundigheid.
 • Van de trainer/coach van selectieteams wordt meer voetbaltechnische achtergrond/opleiding/diploma's gevraagd -> reële vergoeding.
 • Redelijk en verdedigbare verschillen.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!