CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAP

Moet er wel contributie betaald worden over de stilgelegen weken?

De contributie over het laatste kwartaal van dit seizoen wordt ongeacht de stilgelegen weken gewoon geïnd. In het verenigingsrecht is vastgelegd dat de contributie wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur is dus niet bevoegd hier besluiten over te nemen. In september (als de Corona maatregelen het toestaan) zal een ALV worden belegd om te beslissen over eventuele vormen van compensatie.

Leden die zich intussen hebben uitgeschreven kunnen overigens niet meer in aanmerking komen voor eventuele compensatieregelingen.

 

Wat moet ik doen als ik de contributie niet meer kan betalen door mijn financiële positie vanwege de Corona-maatregelen?

We begrijpen dat de Corona-maatregelen bij veel mensen ook ingrijpende gevolgen hebben in hun persoonlijke financiële situatie, waardoor het misschien moeilijk wordt om de contributie op dit moment te voldoen. Is dit bij u het geval dan kunt u contact opnemen met de contributieadministratie via contributie@esa-rijkerswoerd.nl om te zoeken naar een passende oplossing. Doe dit vóór 30 juni a.s.

 

Hoe kan ik mij of mijn kind uitschrijven?

Een afmelding/beëindiging van een (spelend) lidmaatschap kan uitsluitend gemeld worden bij onze ledenadministratie via een e-mail naar ledenadministratie@esa-rijkerswoerd.nl of schriftelijk naar:

Ledenadministratie ESA
De Pas 44, 6836 BK Arnhem

Contributie is verschuldigd tot het eind van het lopende seizoen (30 juni). Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en aan de juiste persoon doorgeven van de afmelding. Opzeggingen die niet rechtstreeks bij de ledenadministratie zijn gedaan worden niet in behandeling genomen.

 

Terug

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!