Algemene Ledenvergadering (ALV)

10 november 2020 19:45


Arnhem, 9 november 2020

Beste ESA-leden,

De wereld is in het afgelopen jaar vanwege het coronavirus behoorlijk op z’n kop gezet.

Laat mij om te beginnen de hoop uitspreken dat het jullie en jullie geliefden goed gaat, jullie gezond zijn en, zo goed en kwaad als het tegenwoordig gaat, je dagelijkse leven kunnen leiden. Diegenen die ziek zijn beterschap en sterkte voor degenen die in de afgelopen periode te maken hebben gehad met verlies van geliefden.

Het Corona-virus houdt ons allen in de greep. Of je nu ziek bent of niet, we worden allemaal geconfronteerd met maatregelen die met name ons sociale leven ingrijpende beperkingen opleggen. Ook ESA heeft sinds maart te maken met verregaande maatregelen.

De amateurcompetitie werd dit najaar voor de tweede maal stilgelegd, senioren mogen wederom niet meer trainen in teamverband, en het verenigingsleven is volledig stil komen te liggen. Ontmoeting sportief of sociaal is tot een minimum teruggebracht; een hard gelag voor een voetbalvereniging.

Het is fantastisch om te zien dat ook nu, ondanks alle beperkingen en eventuele risico’s, onze vrijwilligers er de schouders onder zetten en blijven zoeken naar mogelijkheden om voor leden een voetbalaanbod te realiseren.

Het voetbalbloed blijft blijkbaar toch kruipen waar het niet kan gaan!

 

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Maar nu terzake.

Als vereniging zijn we wettelijk verplicht elk jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden, waarin onder meer door het bestuur verantwoording wordt afgelegd aan de leden voor het beleid van het afgelopen jaar en de financiële stand van zaken. Helaas is het echter momenteel niet toegestaan om de ALV als fysieke bijeenkomst te organiseren.

ESA maakt gebruikt van de mogelijkheid in de huidige coronawetgeving om de ALV met 4 maanden uit te stellen. In plaats van in de maand november zal op maandag 22 februari 2021 de ALV online plaatsvinden. In de aanloop naar deze datum zullen alle leden vanzelfsprekend tijdig worden geïnformeerd over hoe zij kunnen deelnemen.

In de komende ALV zullen vanzelfsprekend de jaarcijfers gepresenteerd worden en toelichting worden gegeven op het beleid van afgelopen jaar. Ook zal een voorstel worden gedaan voor compensatiemogelijkheden aan leden voor gederfde voetbalervaring als gevolg van Corona in het afgelopen seizoen (zie ook hieronder). Tenslotte zullen een viertal ESA-leden worden voorgedragen als kandidaat bestuurslid, waarna ook stemming volgt. Dus, genoeg om over te overleggen en besluiten over te nemen.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!